Erfzaken, je kunt het niet nalaten

Het leven is mooi, maar ook eindig. Tegelijkertijd kunt u aan uw bijzondere leven ook een soort voortzetting verbinden. Hoe? Door op voorhand, in alle rust, te bedenken en vast te laten leggen hoe u voor ‘later’ wenst dat er met uw bezittingen wordt omgegaan.

De mensen om wie u geeft zullen u hier om waarderen. Na uw overlijden, maar ook nu al bij leven en welzijn. Want u laat zien uw verantwoording te nemen. Een goede regeling en vastlegging op voorhand van al uw erfzaken brengt rust, nu en ook later, als het moment daar is. Erfzaken Apeldoorn regelt het.

Erfzaken in Apeldoorn

Michel Esselink en Marieke Veldkamp zijn de professionals die waarmaken wat Erfzaken Apeldoorn u hier belooft. Onze benadering? Professioneel maar ook uiterst persoonlijk. Want Erfzaken Apeldoorn werkt met u vanuit een onverwoestbare vertrouwensband. Om u 100% te helpen moeten wij bij u uiteraard ook 100% doorvragen. Dat doen wij doortastend en altijd discreet.

Vraag ons gerust wat u nu als eerste wilt weten. Het antwoord ontvangt u per omgaande.

Erfzaken Apeldoorn. Nu geregeld, later gerust

Het is een kunst, zelfs een lévenskunst, om al bij leven en welzijn te bedenken én te laten vastleggen wat er na uw afscheid van deze aarde mag gebeuren met al uw ervaringen, herinneringen, verzamelde zaken, vermogen en nog veel meer. Erfzaken Apeldoorn helpt u hierbij onder het sprekende motto: nu geregeld, later gerust.

 • Vermogensoverheveling (estate planning).
 • Adviseren, opstellen en begeleiden schenkingen.
 • Verzorgen fiscale aangiften (inkomstenbelasting, erfbelasting, schenkbelasting).
 • Opstellen schenkingsplan.
 • Begeleiden bij continuïteitsvraagstukken onderneming.
 • Beheer nalatenschappen.
 • Testamentadvisering.
 • Begeleiding levenstestament.
 • Administratieve afwikkeling nalatenschap (opzegservice).
 • Overige zaken bij afwikkeling (netwerk met verzekeringstussenpersonen, makelaars, ontruimers, etc.).
 • Financiële en fiscale ondersteuning executeurs, bewindvoerders en erfgenamen.
 • Executeur testamentair.

Je
kunt
het
niet
nalaten