Voor erfgenamen

Aan erfgenamen bieden we een complete dienstverlening. Van een beetje hulp bij de afwikkeling tot een totaal pakket. Erfzaken is erfgenamen tot steun in alle zaken die bij een erfenis komen kijken. We kunnen in verschillende hoedanigheden dienstbaar zijn. Als we executeur zijn in de nalatenschap dan hebben we regelmatig contact met erfgenamen. Erfgenamen kunnen ons ook machtigen wanneer er geen executeur is benoemd en ze toch willen dat een deskundige de erfenis beheert en afwikkelt. Onze rol van gemachtigde komt dan overeen met de rol als executeur. Daarnaast schakelen erfgenamen ons in als adviseur en bieden we hulp bij praktische zaken.

De eerste vraag die erfgenamen zich vaak stellen is de vraag of ze de erfenis wel kunnen aanvaarden. Erfgenamen hebben keuzes in het aanvaarden of niet aanvaarden van een erfenis. Binnen alle mogelijkheden zoeken we met jou naar de gewenste oplossing. We gaan zorgvuldig te werk en houden alle opties tegen het licht.

 

 

Je
kunt
het
niet
nalaten