Aangifte Erfbelasting

Als iemand op het moment van overlijden in Nederland woonde of de Nederlandse Nationaliteit had en nog niet langer dan tien jaar buiten Nederland woonde, betalen de erfgenamen erfbelasting over hun erfdeel in Nederland.
De totale erfenis bestaat uit de bezittingen en de schulden die een overledene achterlaat. Erfgenamen kunnen natuurlijke personen zijn, maar het kunnen ook instellingen zijn die iets krijgen uit de erfenis. Je hoeft geen erfbelasting te betalen als je erfdeel lager is dan de vrijstelling die van toepassing is.

Is er een executeur benoemd en heeft deze zijn functie aanvaard, dan is de executeur verplicht om aangifte erfbelasting te doen namens alle erfgenamen.
Is er geen executeur? Dan moeten de erfgenamen samen aangifte doen. Een erfgenaam kan ook alleen voor zichzelf aangifte doen. Daarnaast mogen erfgenamen een (rechts)persoon aanwijzen die de aangifte namens hen doet. Deze persoon hoeft zelf geen erfgenaam te zijn.

Wij kunnen je behulpzaam zijn bij het doen van de aangifte Erfbelasting. Zowel de executeur als erfgenamen kunnen ons daartoe de opdracht geven. Als het nodig is om uitstel voor de aangifte te vragen verzorgen wij dit ook voor je. Eventuele bezwaarschriften tegen een aanslag en de correspondentie met de belastingdienst voeren wij tevens voor je uit.

Aangifte inkomstenbelasting, F(inale)-biljet

Vaak moeten nabestaanden over het jaar van overlijden, namens de overledene, aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Het is geen standaard aangifte en er kan ook niet via het digitale aangifteprogramma aangifte worden gedaan. De belastingdienst zendt de aangifteformulieren naar de contactpersoon en de aangifte moet ingediend zijn voor één april van het jaar volgend op het overlijden.

Wij kunnen de finale aangifte inkomstenbelasting voor je verzorgen.

De kosten

Een aangifte erfbelasting verzorgen wij vanaf € 250,- incl. BTW.

De F(inale) aangifte inkomstenbelasting verzorgen wij vanaf € 135,- incl. BTW.

 

 

Je
kunt
het
niet
nalaten