Advies aan nabestaanden

Wanneer er iemand overlijdt kunnen nabestaanden het moeilijk hebben met verschillende kwesties. Niet alleen zijn er emoties, ook de praktische kant van een verlies speelt mee. De achterblijvers staan voor moeilijke keuzes en een berg werk.

Moet ik de erfenis wel accepteren? Is mijn inkomen wel toereikend nu mijn partner is weggevallen? Hoe moet het met het bedrijf van mijn vader nu hij er niet meer is? Hoeveel erfbelasting moet ik straks betalen? Wat zijn mijn rechten en plichten nu ik erf? Welke stappen zijn nodig op korte termijn?

Wij helpen je echt met alles. Samen kijken we naar het geheel en onderscheiden de zaken die prioriteit hebben. We zorgen voor een plan van aanpak en voor daadwerkelijke uitvoering daarvan. Jij bepaalt zelf welke taken je aan ons toevertrouwd en voor welke zaken je alleen ons advies nodig hebt. Wij zijn steun en toeverlaat bij alle financiële, fiscale, juridische en praktische beslissingen. Je kunt op ons bouwen.

Neem contact met ons op voor advies na een overlijden.

De voordelen

  • Je hebt een vaste contactpersoon die je helpt de juiste stappen uit te voeren.
  • Ontzorging: objectieve beoordeling van alle emotionele en praktische vraagstukken.
  • Een goed advies levert geld en tijdswinst op.

De kosten

Advies aan nabestaanden is altijd maatwerk. Neem contact met ons op als je wilt dat we je een vrijblijvend voorstel doen.

Je
kunt
het
niet
nalaten