Beheer nalatenschap

Het beheer van nalatenschappen behoort tot de kernwerkzaamheden van de professioneel executeur. Niet alleen beheren wij de nalatenschap tijdelijk na overlijden, maar treden wij ook op als beheerder van (een deel van) de nalatenschap vanuit een testamentair bewind of vanuit een verzoek van de erfgenaam. Bij een testamentair bewind zijn wij feitelijk bewindvoerder over de onder het bewind vallende zaken, vaak is dit de erfenis van een (minderjarig) kind dat tot een bepaalde leeftijd onder testamentair bewind is gesteld.

Ook kan het zijn dat de rechter een deel van het vermogen onder bewind heeft gesteld, hetzij op verzoek van de voogd, hetzij op verzoek van een erfgenaam zelf. Hoe het bewind of het beheer ook tot stand is gekomen, onze taak is om de zaken goed te beheren en van ons beheer op vaste tijden rekening en verantwoording af te leggen. In onze beheerdersrol werken wij samen met de partijen die jij hebt verkozen, zoals vermogensbeheerders, banken of vertrouwenspersonen.

Wanneer je op zoek bent naar een beheerder of een bewindvoerder voor (een deel van) je erfenis, maak dan een afspraak met ons voor een vrijblijvend gesprek.

De kosten

Voor het beheer van de nalatenschap vragen wij een vast bedrag per jaar, afhankelijk van je wensen en de werkzaamheden. Informeer hier naar de mogelijkheden en de kostprijs.

 

 

 

Je
kunt
het
niet
nalaten