Tweede opninie

Soms lopen zaken niet zoals je wilt. Je twijfelt misschien aan de bedoelingen van een erfgenaam, executeur of extern deskundige. Dan kan het prettig zijn als een onafhankelijke partij objectief met je meekijkt en meedenkt. In de volgende situaties is dat belangrijk:

  • De executeur informeert je niet over de gang van zaken. Ondanks dat je regelmatig hebt gevraagd om informatie en inzicht in de afwikkeling, laat de executeur je in het ongewisse. Wij bekijken dan samen welke mogelijkheden er zijn om alsnog inzicht te krijgen in de erfenis.
  • Ruzie tussen de erfgenamen en/of executeur. Wanneer er onenigheid ontstaat kan dat de afwikkeling van een erfenis behoorlijk frustreren. Je kunt dan erfzaken als onafhankelijke derde inschakelen, zodat je niet meteen naar een advocaat hoeft te stappen en het conflict opgelost raakt.
  • Gewoon een objectieve beoordeling. De prijsopgave van de notaris, de werkzaamheden van de executeur, een beoordeling van een testament of de keuze van een eventuele aanvaarding kunnen wellicht vragen bij je oproepen. Vragen waar je een objectieve partij naar wilt laten kijken. Erfzaken kijkt met je mee, denkt met je mee en wijst je de juiste richting.

Heb je behoefte aan een objectief oordeel over een bepaalde erfvraag, neem dan contact met ons op.

 

Je
kunt
het
niet
nalaten