Belastingadviseur

Bij een overlijden zijn erfgenamen vaak verplicht om aangifte te doen voor de inkomstenbelasting over het jaar van overlijden. Ook de erfbelasting aangifte kan een verplichting zijn voor de executeur of de erfgenamen. Erfzaken is je belastingadviseur bij uitstek waar het gaat om deze aangiften. Wacht niet met ons in te schakelen en zorg dat je niet langer tegen deze vervelende klus aanhikt, we helpen je graag.

Erfbelasting aangifte

De aangifte erfbelasting is een onderschatte aangifte. De aangifte lijkt simpel en daardoor is het aantrekkelijk dit als niet-specialist in te dienen. Helaas komen we in de praktijk nog al eens de onjuiste ingediende aangiften tegen. De teveel betaalde belasting bedraagt dan al snel duizenden euro's en het is de vraag of je deze ooit terug kunt vorderen.

F(inale) aangifte

Over het jaar van overlijden moet wellicht aangifte voor de inkomstenbelasting worden gedaan, dit noemt men de finale aangifte en voor deze aangifte ontvangen de nabestaanden een zogenaamd F-biljet van de belastingdienst. De aangifte kan complex zijn, vooral als er sprake was van (gehuwd) samenwonen tijdens het jaar van overlijden. Wij kunnen je helpen met deze aangifte. De aangifte moet voor één april van het jaar volgend op overlijden zijn ingediend.

Uitstel aanvragen

Uitstel voor bovengenoemde aangiften kunnen wij voor je aanvragen.

De kosten

De aangifte erfbelasting verzorgen wij vanaf € 250 incl. BTW.

De F(inale) aangifte verzorgen wij vanaf € 135 incl. BTW.

 

Je
kunt
het
niet
nalaten