Financieel specialist

Het erven van geld en goederen brengt erfgenamen soms in een nieuwe vermogenspositie, een positie die bepaalde beslissingen vraagt. Bij minderjarige erfgenamen kan de plicht bestaan een financieel plan voor de toekomst te maken. De financieel specialisten bij erfzaken kunnen je helpen bij dergelijke vraagstukken en de mogelijke keuzes voor je doorrekenen.

De financieel specialisten van erfzaken helpen bij:

 • Het opstellen van een erfplan t.b.v. erfgenamen die een vermogen erven
 • Het doorrekenen van afstand doen van de wettelijke verdeling
 • Het doorrekenen van bepaalde keuzes in testamenten
 • Het berekenen van de vordering van de kinderen op de langstlevende ouder
 • het berekenen van het vruchtgebruik
 • het opstellen van een financieel plan t.b.v. minderjarige erfgenamen
 • advies inzake beneficiaire aanvaarding en/of verwerping
 • advies bij zuivere aanvaarding
 • benoemen van fiscale consequenties bij al je erfzaken
 • het opstellen van een erfplan (estate planning)
 • het opstellen van een erfplan t.b.v. bedrijfsopvolging
 • berekeningen inzake over-of onderbedeling van erfgenamen

Onze specialisten zijn ook inzetbaar t.b.v. notariskantoren, accountantskantoren of verzekeraars.

 

 

 

Je
kunt
het
niet
nalaten