Hulp aan executeurs

Als je executeur bent van je broer, je tante, je moeder of je vriend, krijg je een taak toebedeeld waarin je waarschijnlijk niet heel veel ervaring hebt. Je zult ongetwijfeld veel vragen hebben en je afvragen of je al je werk wel juist uitvoert. De behoefte aan een vakkundig persoon die over je schouder meekijkt is dan groot. Erfzaken kan je helpen bij de uitvoering van al je taken. We kunnen je begeleiden en adviseren en je helpen stap voor stap het gehele proces te doorlopen.

Erfzaken helpt bij:

 • informatie aan de erfgenamen over de nalatenschap
 • het aanschrijven van instanties
 • het opstellen van de boedelbeschrijving
 • het maken van een stappenplan
 • de gesprekken met de erfgenamen
 • advies over de verdeling/verloting van de spullen
 • het aanmaken van een dossier
 • protocollen bij goede doelen als erfgenaam
 • het opstellen van de rekening en verantwoording
 • verslaglegging t.b.v. de erfgenamen en officiële instanties
 • correspondentie met de rechtbank en/of boedelnotaris
 • belastingaangiften voor de erfbelasting en inkomstenbelasting
 • beheer van de bankrekeningen
 • verkoop en veilen van goederen/registergoederen
 • begeleiding t.b.v. minderjarige erfgenamen
 • het administreren van vruchtgebruik en vorderingen op de langstlevende
 • het doorberekenen van verschillende keuzes bij keuzetestamenten
 • het voorbereiden van de akte van verdeling t.b.v. de notaris
 • het verkoopklaar maken van de woning
 • overdracht van de huurwoning aan de verhuurder
 • adviezen aan erfgenamen bij een nieuw ontstane vermogenspositie

Een eerste gesprek is altijd vrijblijvend. Bel ons op 070-8201139 voor het maken van een afspraak.

 

 

Je
kunt
het
niet
nalaten