Jouw erfenis plannen

Onder erfplanning verstaan wij het volgende: Allesomvattend advies dat tot doel heeft vermogen en goederen probleemloos en/of fiscaalvriendelijk over te laten gaan naar de volgende generatie.

Onze kracht in erfplanning, ook wel estate planning genoemd, schuilt in onze brede expertise. Deze omvat alle mogelijke deelgebieden, immers, beslissingen op het ene vlak kunnen gevolgen hebben op een ander gebied. Zo kan de aflossing van je hypotheek gevolgen hebben voor het fiscale plaatje.

Al onze adviezen op het gebied van schenkingen, estate planning of erfplanning beginnen met het inzichtelijk maken van de complete situatie. Niet alleen je inkomen en vermogen zijn daarbij van belang, ook toekomstig inkomen, aflossingen van de hypotheek of te verwachten schenkingen of erfdelen worden verwerkt in het totaaloverzicht. Daarnaast inventariseren we je wensen en doelstellingen.

Jij staat centraal in onze dienstverlening. Niet alleen het besparen van erfbelasting is belangrijk, maar emotionele aspecten mogen ook niet over het hoofd worden gezien. Je wilt toch niet dat je erfgenamen later ruzie krijgen over je erfenis? Om problemen te voorkomen maken wij samen een plan voor de toekomst. Hierin wordt met alles rekening gehouden; jouw wensen voeren altijd de boventoon.

Een goed erfplan omvat een inventarisatie van jouw persoonlijke gegevens en je situatie, aangevuld met alle financiële, fiscale en erfrechtelijke zaken. Een goed erfenisplan gaat uit van jouw wensen en doelstellingen en houdt rekening met mogelijke risico's. Wat als je onverhoopt plotseling overlijdt? En wat als je huwelijk op de klippen loopt?
Na de inventarisatie volgt een uitwerking van alle mogelijke opties voor wat betreft de vererving, schenkingen en/of het verkleinen van eventuele problemen. Iedere optie wordt helder toegelicht zodat je in staat bent te kiezen wat je het beste past.

Je kunt je erfenisplanning uitbreiden met een persoonlijk erfzakendossier. Al je gegevens, documenten, belastingzaken etc. worden veilig opgeborgen ten behoeve van jezelf en het nageslacht.

Een erfplan maken wij voor je op basis van een uurtarief. Informeer bij ons hoeveel uur we in je plan verwachten te investeren, door onze ervaring kunnen we je daarover goede indicaties geven op basis van je persoonlijke situatie en en je doelstellingen.

Een eenvoudig erfenisplan kunnen we al verzorgen vanaf € 900,- incl. BTW.
 
 

 

Je
kunt
het
niet
nalaten