top of page
Een inboedel op straat na een leeg gehaald huis. Erfzaken.

Wat gebeurt

er met jouw

inboedel

Meest gestelde vragen over de afwikkeling van je erfenis

Uiteraard kan Erfzaken niet in één keer al jouw vragen beantwoorden De antwoorden op onderstaande vragen betekenen voor jou wellicht een eerste kennismaking met het ingewikkelde erfrecht. Hierna geven wij jou alvast direct antwoord op de waarschijnlijk meest urgente vragen waar je naar op zoek bent. Als Erfmeester helpt Hans Bosch jou bij het beantwoorden van elke vraag die je hebt met als doel jou te begeleiden het ingewikkelde erfrecht volledig en goed te begrijpen.

Een erfenis (ook wel nalatenschap genoemd) wordt achtergelaten door een overledene. Het omvat alle bezittingen en schulden van die persoon. De erfenis gaat naar de erfgenamen. Het kan om geld gaan, een woning maar ook de hypotheek of doorlopend krediet behoren tot de erfenis. Een erfenis kan dus ook een schuld bevatten.

De woning wordt of bewoond door een erfgenaam of verkocht. Als de woning wordt bewoond dan moet diegene de anderen uitkopen. Als de woning wordt verkocht dan wordt het geld gedeeld. Let op dat jij mogelijk erfbelasting moet betalen. Als het een huurwoning betreft dan moeten jouw nabestaanden het opleveren in oorspronkelijke staat.

De erfenis belasting speelt een belangrijke rol bij een erfenis. Over de erfenis wordt ook belasting betaald. Als het om een partner gaat dan is er een hoge vrijstelling en hoeft er meestal niks te worden betaald. Gaat het om een ouder dan geldt er een relatief lage vrijstelling. In dat geval is er erfbelasting verschuldigd.

Jouw nalatenschap wordt afgehandeld door de erfgenamen zoals genoemd in het testament. Zij kunnen hiervoor Erfzaken inschakelen. Een testament is een akte die is opgesteld door de overledene met behulp van een notaris. Dit wordt in een register (CTR – Centraal Testamentenregister) opgenomen. Het testament kan (schriftelijk) worden opgevraagd door elke notaris met een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister.

Als er geen testament is opgesteld dan wordt de wettelijke verdeling van de nalatenschap gevolgd volgens het erfrecht. Dit houdt in dat de echtgenoot of geregistreerd partner de gehele erfenis krijgt. Als er kinderen zijn dan hebben die wel recht op hun deel van de erfenis – het wettelijk erfdeel. Zij krijgen dit pas na het overlijden van de echtgenoot of partner. De nalatenschap wordt op papier in geld omgezet en verdeeld over de partner en het aantal kinderen.

Nee, zij zijn zeker niet verplicht de erfenis te aanvaarden. Zij hebben drie opties:

 

Erfenis zuiver aanvaarden

Hiermee aanvaarden zij alle bezittingen en schulden.

 

Erfenis beneficiair aanvaarden

Zij aanvaarden jouw erfenis maar zijn niet aansprakelijk voor schulden. Zij mogen niks van de bezittingen gebruiken of verkopen tot de schulden voldaan zijn. Ook in de bijbehorende formele procedure neemt Erfzaken alle zorgen en werkzaamheden van u over.

 

De erfenis weigeren

De erfenis weigeren houdt in dat jouw nabestaanden de erfenis afwijzen. Zij hebben er dan niks meer mee te maken. Het kan zijn dat de schulden hoger zijn dan de bezittingen. Dan moeten nabestaanden goed nadenken over de keuze, want zij mogen jouw persoonlijke spullen dan ook niet hebben.

 

Drie maanden de tijd voor een keuze

Jouw nabestaanden hebben drie maanden de tijd om een keuze te maken.

In het testament kan een testament executeur worden aangewezen die de taak krijgt toegewezen. Is dat niet het geval? Dan kunnen de erfgenamen deze taak op zich nemen. Het is verstandig om één persoon aan te wijzen met volmacht die de erfenis afhandelt.

Als iemand overlijdt dan worden de bankrekeningen bevroren, tenzij het gaat om een en/of rekening. Om dit ongedaan te maken dien je een verklaring van erfrecht te overhandigen ter bewijs. De verklaring van erfrecht wordt opgesteld door een notaris.

Een boedelbeschrijving is in tegenstelling tot wat veel mensen denken geen lijst van de inboedel. Een boedelbeschrijving is een lijst van alle bezittingen en schulden. Deze lijst moet worden gemaakt bij onder andere de beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap om de nettowaarde te bepalen. De inboedel behoort ook tot de bezittingen. Daarvan wordt de tweedehands waarde bepaald en telt mee tot de boedel.

Als alle bezittingen, schulden en belastingen zijn afgehandeld rest alleen het eventuele contante geld. De testament executeur kan de verdeling regelen zoals de rest van de erfenis. Houd hierbij rekening met de reeds verdeelde goederen en de waarde daarvan.

De Erfmeesters van Erfzaken zijn opgeleid én ervaren om al deze taken, en nog veel meer detailwerk, vanuit één regie en één totaalvisie voor jou af te handelen. Dit scheelt jou en je toekomstige nabestaanden tijd, fouten, stress en ergernis.

Eenvoudig: door middel van een kennismakingsgesprek. Graag brengen we tijdens dit gesprek samen met u uw situatie in kaart. Ook geven we aan waar Erfzaken u bij kan helpen. U beslist vervolgens waar u ons voor inzet. U kunt via het contactformulier op deze website contact met ons opnemen of ons bellen op (055) 30 20 202. Onze producten en diensten vindt u hier.

bottom of page