top of page
Een nagelaten verzameling tuinkabouters. Erfzaken

Wat gebeurt

er met jouw

collectie?

Erfzaken helpt iedereen

De voorbereiding van de nalatenschap

Het is belangrijk om inzicht en overzicht te hebben in de fiscale- en financiële gevolgen van een onverhoopt overlijden. Wij vinden het belangrijk om samen met jou te kijken naar de samenstelling en omvang van het vermogen, de inhoud van de testamenten en levenstestamenten, de hoogte van de verschuldigde erfbelasting  bij onverhoopt overlijden, de huwelijkse voorwaarden en of de toekomstige verdeling van het vermogen. Ongewenste verrassingen na overlijden worden uitgesloten. 

Indien gewenst gaan we via een digitaal dossier samen met jou de nalatenschap registreren door vast te leggen wat je bezittingen en schulden zijn en hoe het vermogen bij overlijden moet worden verdeeld. Bij overlijden kan degene die de nalatenschap afwikkelt met één druk op de knop aan de slag om de nalatenschap af te wikkelen.

Als er testamenten moeten worden opgesteld of gewijzigd nemen wij de regie en gaan wij samen met jou over de inhoud daarvan in overleg met de notaris. Samen zorgen wij dat jouw wensen notarieel worden bekrachtigd.

Partner voor collegiale professionals

Samenwerken zit ons in het bloed. Dus is Erfzaken ook een gewaardeerde partner voor veel organisaties, bedrijven en adviseurs. Het zijn onze 'verwijzers'. Denk aan de zorg- en financiële sector zoals accountants, verzekeraars, notarissen, advocaten en hypotheekadviseurs. Specifiek vanwege de specialistische kennis en ervaring over 'de erfenis' wordt Erfzaken door deze partijen ingeschakeld en erkend als een betrouwbare kennispartner.

De Erfmeester van Erfzaken ontzorgt op het vlak van zowel de voorbereiding als afhandeling van nalatenschappen. 

De afwikkeling van de nalatenschap

Een nalatenschap afwikkelen is niet alleen het verdelen van geld en goederen. Het gaat ook om de gevoelens en herinneringen die daaraan verbonden zijn, om het voortleven van de overledene. Iedereen weet dat er rondom de erfenis vaak ruzie of onenigheid ontstaat. “Je kunt het niet nalaten! Wij vinden het jouw plicht dat je voor je overlijden de toekomstige nalatenschap ten behoeve van jouw erfgenamen goed regelt.

Daarom is het verstandig om een professionele deskundige partij in te schakelen die voor jouw nabestaanden naar jouw wensen de erfenis afwikkelt. Erfzaken is die partij!

bottom of page