top of page
Portet van Hans Bosch, erfmeester en nalatenschapspecialist van Erfzaken.

Wie regelt

jouw

erfzaken?

Erfzaken: adviseren én realiseren vanuit één centrale regie

Hans Bosch als Erfmeester

De taken van een Erfmeester zijn omvangrijk want een erfenis regelen dat is niet iets wat je zomaar doet. Er moet van alles geregeld worden waar de erfgenamen hulp bij kunnen gebruiken. Hoe fijn is het als de nabestaanden zich niet druk hoeven te maken en de tijd kunnen nemen om hun verdriet een plek te geven en hun leven weer op de rit krijgen. Die rust gun je elke nabestaande.

 

In de rol van executeur, wettelijke (vereffenaar) of erfeniscoach helpt Hans als Erfmeester jou bij:

 

  • De uitvaart

  • Het opvragen van het testament

  • Het aanvaarden van de erfenis

  • Het inzichtelijk maken van alle bezittingen en schulden

  • Het opstellen van de boedelbeschrijving

  • De aangifte erfbelasting

  • De communicatie met alle erfgenamen

  • De communicatie met de notaris

Hans Bosch als specialist Schenken en Erven

Nalatenschapsplanning is de Nederlandse term voor Estate Planning. Eén van de belangrijkste doelen van nalatenschapsplanning is het fiscaal zo gunstig mogelijk overhevelen van vermogen naar de volgende generatie. In algemene zin wenst vrijwel iedereen dat er zo weinig mogelijk erfbelasting moet worden betaald, de ouder bij leven ongestoord en zorgeloos kan voortleven en de volgende generatie zo goed mogelijk in het zadel wordt geholpen. Degene die de nalatenschapsplanning het best voor jou kan regelen is de Estate Planner. Of in gewoon Nederlands: de specialist Schenken en Erven. Erfmeester Hans Bosch is als Erfmeester jouw specialist Schenken en Erven.

 

Om op verantwoorde wijze vermogen over te hevelen is het eerst van belang om door middel van een financieel plan inzichtelijk te krijgen hoe jouw vermogen er uit ziet en hoe het vermogen zich, rekening houdende met de inkomensstromen en gewenste uitgaven in de toekomst ontwikkelt. Daarbij hou je rekening met je persoonlijke wensen, dromen en angsten en scenario’s zoals arbeidsongeschiktheid en overlijden. Ook heb je inzicht in de erfbelasting die jouw erfgenamen in de toekomst verschuldigd zijn.

Het financieel plan zal er toe leiden dat je inzicht krijgt in jouw financiële onvermogen. Dat is het vermogen dat je zelf gezien alle ingecalculeerde omstandigheden nimmer zal gebruiken of opmaken. Het onvermogen is dus het vermogen dat voor schenken of erven in aanmerking komt.

 

Als je de hoogte van het onvermogen weet kan je ook berekenen welke erfbelasting in de toekomst is verschuldigd. Die toekomstige erfbelasting kan worden voorkomen of worden beperkt door middel van een schenkingsplan of nalatenschapsplan.

Bij een schenkingsplan maken wij vooral inzichtelijk of het mogelijk is om bij leven schenkingen te doen. Vaak vloeit de adviesvraag voort uit de vraag op welke wijze een kind kan worden geholpen bij een grote investering zoals een woning of studie. In het plan wordt vooral aandacht besteed aan de wijze waarop het best kan worden geschonken.

Bij een nalatenschapsplan ligt het accent veel meer op het feit dat er vermogen is dat “niet op gaat”. De adviesvraag vloeit dan vooral voort uit de constatering dat er onvermogen is en dat men daarover in de toekomst zo weinig mogelijk erfbelasting over wenst te betalen. Maar hoeveel erfbelasting moet er eigenlijk worden betaald? Dat brengen wij helder in beeld. In het nalatenschapsplan wordt met name aandacht besteed hoe en in welke volgorde de nalatenschap wordt verdeeld. Het beperken van toekomstige erfbelasting kan door middel van een schenkingsplan maar vooral ook door het opstellen van een zo flexibel mogelijk testament en/of huwelijkse voorwaarden.

 

Onder aan de streep maken wij inzichtelijk welke besparingen door het schenkings- of nalatenschapsplan kunnen worden gerealiseerd.

Uiteraard verzorgen wij als specialist Schenken en Erven ook de aangifte erf- en schenkbelasting en verzorgen wij de bij de schenking behorende overeenkomsten waarbij aandacht wordt besteed aan de daarvoor gestelde vormvereisten.

Als specialist Schenken en Erven houdt de Erfmeester van Erfzaken zich ook veel bezig met de overdracht van de woning van ouders aan kinderen, het beperken van de eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg bij een opname in een zorginstelling, het opstellen van levenstestamenten (notariële volmachten) en het verzoeken aan de Kantonrechter om te mogen schenken uit het vermogen van een wilsonbekwame persoon zonder dat een levenstestament is opgesteld.

De ervaren specialist Hans Bosch biedt ondernemers en particulieren fiscaal, financieel en juridisch altijd een goed verhaal. Een groot empathisch vermogen, inlevend en meevoelend zonder de objectiviteit en onpartijdigheid te verliezen leidt tot een ontspannen en prettige wijze in de samenwerking. Thuis op vele fiscaal- en civielrechtelijke terreinen. Met een inhoudelijk stevig houvast bij de vaak complexe en onduidelijke wetgeving. Een goede luisteraar die vervolgens gericht adviseert.

Hans Bosch als belastingadviseur

Bij de belastingdienst heeft Hans Bosch van 1980 tot en met 2008 werkelijk alles bij de Belastingdienst gezien wat er te beleven valt. Als behandelaar bezwaar en beroep, vooroverleg, beroepsprocedures bij de rechtbanken, ondersteuning fraudebestrijding, kennisgroepen, lesgeven etc.

Van 2008 tot en met 2014 heeft Hans zich gespecialiseerd als Senior Belastingadviseur met focus op de DGA in het MKB -bedrijf gewerkt voor het belastingadvieskantoor de Jong & Laan.

Vanaf 2014 heeft Hans zich nog verder gespecialiseerd als Estate Planner of zoals wij bij Erfzaken zeggen: specialist Schenken en Erven.

Tussen 2017 en 2022 verrichte Hans deze werkzaamheden binnen het samenwerkingsverband Cijns & Erfzaken.

Vanaf 2022 zijn de activiteiten van Cijns en Erfzaken gesplitst maar dat betekent niet dat Erfzaken geen belastingadvies meer geeft.

 

De unieke combinatie van opleidingen, ervaringen en specialisaties leidt er toe dat je bij Erfzaken ook terecht kan voor al je benodigde belastingadvies zoals het starten van een onderneming, de inbreng van de onderneming in de B.V., het fuseren of splitsen van ondernemingen, beleggen in box 2 of box 3, communicatie met de belastingdienst, het begeleiden van een boekenonderzoek, opstellen van aangiften inkomstenbelasting – vennootschapsbelasting – schenkbelasting en erfbelasting. 

bottom of page