top of page

Nalatenschaps­afwikkeling

Doen wat is afgesproken

Acties

  • Opvragen en beoordelen testament

  • Op laten stellen verklaring van erfrecht

  • Informeren erfgenamen

  • Opstellen boedelbeschrijving

  • Verwerken (financiële) administratie

  • (beneficiair) aanvaarden of niet

  • Aangifte erfbelasting

  • Verdelen van vermogen onder erfgenamen

  • Opstellen akte van verdeling

  • Communicatie met notariaat

Kosten

Als wij samen met jou de omvang van de werkzaamheden hebben ingeschat en verdeeld, en vóórdat wij de werkzaamheden daadwerkelijk starten, bepalen wij het budget waar wij voor gaan werken. Geen verrassingen over de tarieven of over onze nota’s. Al onze werkzaamheden worden bij het uitbrengen van onze factuur gedetailleerd gespecificeerd. Ons tarief is altijd marktconform.

Lees meer over Nalatenschapsvoorbereiding

Terug naar ‘Wat doet Erfzaken’

Na het overlijden moet de nalatenschap worden afgewikkeld. Dit doen wij conform alle vooraf gemaakte afspraken, daar kun je 100% op vertrouwen. Jij kiest hoe wij je ondersteunen. Het is mogelijk dat wij de gehele afwikkeling van de nalatenschap coördineren en regisseren, maar het is ook mogelijk dat we je uitsluitend op deelaspecten ondersteunen en/of coachen. Wij werken onder het motto: wij doen het / wij doen het samen met jou / je doet het zelf! Uitsluitend maatwerk dus.

bottom of page