top of page

Nalatenschaps­voorbereiding 
Goed voorbereid op wat ooit komen gaat

Acties

  • Op basis van een inventarisatiegesprek en met behulp van het voor ons toegankelijke nalatenschapsdossier adviseren wij jou op welke wijze jij het best jouw nalatenschap kan inrichten. Jij bepaalt. Jij bent de erfbepaler! 

  • Wij stemmen met jou je wensen af met de mogelijkheden die de wet- en regelgeving biedt. Ook begeleiden en ontzorgen wij jou bij het opstellen of wijzigen van je testamenten en/of huwelijkse voorwaarden. 

  • Ook nemen wij de communicatie met de notaris voor onze rekening. 

  • Eveneens is er aandacht voor allerlei aspecten die een rol spelen in de voorbereiding van je nalatenschap, zoals je uitvaart, codicil en andere praktische zaken.

  • We besteden aandacht aan het verloop van je toekomstig vermogen en de wens om bij leven al fiscaal vriendelijk vermogen over te dragen aan de volgende generatie.

Kosten

Wij bieden maatwerk. Dat betekent dat wij onze werkzaamheden niet verrichten tegen een vaste prijs maar tegen een vast uurtarief. Wij schatten het aantal te besteden uren in en leggen dit vast in een opdrachtbevestiging. En het uurtarief hangt af van de aard van de werkzaamheden die jij van ons vraagt. Dat bespreken wij met jou tijdens ons intakegesprek. Vanzelfsprekend communiceren wij met jou als het aantal uren hoger of lager uitvalt.

Lees meer over Nalatenschapsafwikkeling

Terug naar ‘Wat doet Erfzaken’

Het volgende niveau in onze dienstverlening is de nalatenschapsvoorbereiding. Dat kan zijn op basis van de evaluatie bij de nalatenschapsregistratie. Maar ook wanneer wij los daarvan vaststellen dat het verstandig of misschien noodzakelijk is om je nalatenschap verder voor te bereiden. 

bottom of page