top of page

Actueel: Heb je na onterving nog steeds recht op de legitieme portie?

Volgens ons erfrecht heeft een kind recht op een legitieme portie als hij door een ouder wordt onterfd. De legitieme portie is een geldbedrag ter waarde van de helft van de waarde van het erfdeel dat het kind volgens de wet – dus zonder testament – zou erven.

Zijn er twee erfgenamen dan is het erfdeel volgens de wet de helft. De legitiem portie is dan de helft van de helft. Dat is een vierde deel. Aan deze regeling ligt het bestaan van bloedverwantschap, de verzorgingsgedachte voor het kind en het kapitaal in de familie houden, ten grondslag.


In de literatuur wordt vaak bepleit om de legitieme portie af te schaffen. Argumenten daarvoor zijn onder meer de veranderende en steeds losser geworden familiebanden in de samenleving, waardoor de oorspronkelijke bestaansredenen voor de legitieme portie aan belang verliezen. Toch blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen nog steeds hun vermogen aan hun kinderen willen nalaten. Bij samengestelde gezinnen biedt de legitieme portie bovendien bescherming aan kinderen uit een eerder huwelijk als deze kinderen in een testament worden benadeeld ten gunste van de kinderen uit de nieuwe relatie. Ondanks dat er sprake is van het inperken van de vrijheid, omtrent het zelf bepalen van de inhoud van jouw testament, heeft de Minister van Rechtsbescherming besloten geen onderzoek te doen of de wet voor wat betreft de legitieme portie moet worden gewijzigd https://www.tweedemonitor.nl/kamervraag/2020D32868


Discussies over de gevolgen van het onterven van een kind komen veel voor. Erfzaken wordt daarmee geconfronteerd bij het mede opstellen van testamenten (voorbereiding). Maar ook bij de nalatenschapsafwikkeling wanneer erflater een kind heeft onterfd of wanneer wij het onterfde kind vertegenwoordigen bij het opeisen van de legitieme portie. Veel discussies gaan over de hoogte van de legitieme portie maar vooral ook de rechten en plichten van degene die is onterfd versus de rechten en plichten van de erfgenamen.

Heb je een vraag over de legitieme portie neem dan vooral contact met ons op. info@erfzaken.nl of bel naar 055-302 02 02


Comments


bottom of page