top of page

Schenkingstraditie

Erfzaken krijgt steeds vaker vragen over het schenken door een wilsonbekwame ouder zonder dat er een levenstestament werd opgesteld maar soms ook niet. De ervaring leert dat “de kantonrechter” vanuit de beschermingsgedachte van de wilsonbekwame een dergelijk verzoek niet heel snel honoreert. Pas in 2017 kwamen wij voor het eerst met deze materie in aanraking. In een casus waar geen toestemming werd verleend gingen wij ondersteund door een advocaat in beroep met als resultaat dat de toestemming om te schenken toch werd verleend. Er was geen schenkingstraditie aanwezig! Sindsdien begeleidden wij diverse van dergelijke verzoeken met als positief resultaat dat toch toestemming werd verleend om te schenken terwijl er geen sprake was van een schenkingstraditie.De Jubelton

In de casus Jubelton werd een verzoek gedaan om aan drie kinderen een schenking te doen ter grootte van de Jubelton. Voor twee kinderen was de Jubelton niet meer van toepassing maar voor het derde kind wel. In verband met het naderen van de 40 jarige leeftijd was er spoed. Geloof het of niet maar een dag voor de 40e verjaardag werd het kind gebeld door een medewerker van het kantongerecht. Vooruitlopend op een officiële reactie. Het verzoek werd toegewezen. Diezelfde dag werd de schenking gedaan. Supermooi verjaardagscadeau.


Testamentaire dwaling

In deze casus was de wilsonbekwame voor de tweede maal gehuwd. De echtgenote en kinderen waren in de veronderstelling dat het vermogen bij overlijden met uitzondering van 1% ten goede aan de kinderen zou komen. Niets was minder waar. Er werd een wettelijke verdeling overeengekomen op grond waarvan de kinderen een vordering op stiefmoeder zouden krijgen. Ondersteund door de echtgenote werd het vermogen met goedkeuring van de kantonrechter echter toch bij leven geschonken aan de kinderen terwijl er geen schenkingstraditie was. Ook hier kon de Jubelton nog benut worden.


Schenking onder schuldigerkenning uitbetalen

Ook hier een zeer goed meedenkende kantonrechter. Het verzoek om te schenken werd weliswaar afgewezen maar de kantonrechter ging wel akkoord met het uitbetalen van de schuld onder schuldigerkenning en de overbedelingsvordering naar aanleiding van het eerder overlijden van de partner.


Opnemen hypotheek leidt tot schenking ondanks ontbreken schenkingstraditie

Onzeker over de uitkomst diende cliënt onder onze begeleiding een verzoek in om namens de thuiswonende ouder een hypotheek op te nemen met als doel het doen van een schenking, het aflossen van een overbedelingsschuld en de aflossing van een schenking onder schuldigerkenning. Dit verzoek werd door de kantonrechter gehonoreerd ondanks het feit dat er geen schenkingstraditie was.


De menselijke maat

Onze overtuiging is dat daar waar het kan de kantonrechter meewerkt. Maak het de kantonrechter dan ook makkelijk bij het indienen van een verzoek. Laat zien dat er geen schenkingstraditie is maar dat wel sprake is van een bijzondere omstandigheid. Vaak is dat de verkoop van de woning in combinatie met opname in een zorginstelling en eigen bijdrage CAK. Door een financieel plan laat je zien hoe het inkomen en vermogen zich de komende jaren zal ontwikkelen. Laat vervolgens zien dat er voldoende vermogen overblijft voor de wilsonbekwame. Sterker nog. Vaak is er onvermogen. Vermogen dat nooit wordt opgemaakt. Gekscherend zeggen we “de wilsonbekwame zou wel gek zijn om niet te schenken”.


De wilsonbekwame wordt dus vermogensrechtelijk absoluut niet benadeeld. Daarnaast laten we zien dat het vermogen “vroeg of laat” bij de kinderen komt door middel van de nalatenschap. Zo mogelijk sturen we het testament mee. Besparing CAK, besparing erfbelasting, besparing inkomstenbelasting. Een gezamenlijk belang voor wilsonbekwame en de kinderen.


Vragen?


Heb jij ook vragen over schenken zonder schenkingstraditie of vragen over schenken en erven in het algemeen neem dan contact met mij op via telefoon 055-5020202 of 0628264939. Mailen via hans@erfzaken.nl of de vernieuwde website www.erfzaken.nl kan natuurlijk ook. Tot snel.

Comments


bottom of page