top of page

De executeur is “de Sjaak”

Stel je voor dat je jouw – laten we zeggen – kennis begeleidt bij vrijwel al zijn doktersbezoeken. De kennis vraagt of hij jou als executeur testamentair van zijn nalatenschap mag benoemen. Na het overlijden van de kennis neem je onverplicht de zorg op je van de dertienjarige kat van de kennis. Je laat het lichaam van de kennis naar het uitvaartcentrum vervoeren en je voert de inboedel af. Je schakelt een adviseur in om je bij de afwikkeling van de nalatenschap te begeleiden.

Het loon van de executeur testamentair

Uit het testament blijkt dat de broer en de zus van de kennis de enige erfgenamen zijn. De nalatenschap is niet heel ingewikkeld, maar al met al duurt het toch vier jaar voordat je werkzaamheden er op zitten. Er moet rekening en verantwoording worden afgelegd aan broer en zus. Met hen ga je in overleg over “de beloning” die jou als executeur toekomt. Volgens jou dient er een bedrag van € 9.300 aan jou te worden uitbetaald. Broer en zus zijn verontwaardigd. Hoeveel..?


Verantwoording door de executeur testamentair

Alhoewel er in het testament niet over wordt gesproken vind je het redelijk een vergoeding te vragen voor het feit dat je de kennis tijdens werktijd bij alle doktersbezoeken hebt begeleid. Bovendien heb je de woning leeggehaald en ontruimd. Ook heb je een adviseur ingehuurd (bijna € 2.600) voor de afwikkeling van de formaliteiten. Daarnaast heb je kosten gemaakt voor het vervoer van het lichaam van erflater naar het uitvaartcentrum. Ook heb je een bus gehuurd. Tenslotte heb je onverplicht de zorg van de kat voor je rekening genomen. Die toekomstige kosten bedragen naar schatting € 500 per jaar.


Broer en zus denken er anders over

Broer en zus vinden dat maar onzin. Het verrichten van die formaliteiten behoort tot de taak van executeur. Het was niet ingewikkeld en er waren geen bijzondere omstandigheden. Die werkzaamheden had je niet hoeven uit te besteden! Bovendien heb je dit niet van tevoren met hen besproken. Dat je de kat in huis heb genomen is geen verplichting. Dat is jouw keuze. Daar gaan zij niet voor betalen. Je had haar ook naar een asiel kunnen brengen.


De kantonrechter

De kantonrechter gaat met broer en zus mee. Die werkzaamheden had je gewoon zelf kunnen doen. Dat zijn geen onvoorziene omstandigheden. Een vergoeding is niet op zijn plaats. Voor wat betreft de kat vindt de kantonrechter het belangrijk dat broer en zus geen bezwaar hebben gemaakt tegen jouw verzorging. De kosten begroot hij op € 2.000. De kosten voor het vervoer van het lichaam en het huren van de bus ( € 400) voor de inboedel zijn terecht in aanmerking genomen stelt de kantonrechter. Op grond van de wet heb je recht op een vergoeding van 1% van de waarde van de nalatenschap. Dat is in dit geval € 900. Maar je hebt zo veel taken op je genomen dat gesproken kan worden van onvoorziene omstandigheden. Feitelijk heb je gehandeld als een testamentair bewindvoerder, naast de gemaakte kosten krijg je € 900 vergoed voor elk jaar dat je werkzaamheden hebt verricht. De kantonrechter stelt het loon van de executeur uiteindelijk vast op een bedrag van € 6.000 ( € 2.000 + € 3.600 + € 400).


Broer en zus in beroep

De rijdende rechter zou gesteld hebben: “Dat is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen!”. De broer en zus zijn echter strijdlustig. Zij gaan in beroep bij het Hof. Zo-veel rechters, zo-veel meningen. Voor wat betreft de kat stelt het Hof dat de kosten van eerste opvang (stel € 100) redelijk zijn. Maar je had de kosten inderdaad niet gemaakt wanneer je de kat naar een asiel had gebracht. De vergoeding ad € 400 voor het vervoer van het lichaam en de huur van de bus is wat het Hof betreft niet in geding. Maar voor wat betreft het loon is het Hof een stuk strenger dan de kantonrechter. In het testament is niets geregeld. Dus geldt de wettelijke vergoeding van 1% van de waarde van het vermogen. Dat is dus € 900. Niet per jaar maar éénmalig.


Naar de mening van het Hof waren het allemaal “normale werkzaamheden” van een executeur-testamentair. Geen bijzondere omstandigheden. Het Hof komt dus op een vergoeding van € 1.400 (€ 100 + € 400 + € 900).


Moraal van het verhaal

Bezint eer ge begint aan de taak als executeur. Als je die taak accepteert communiceer dan in ieder geval de te maken kosten goed met de erfgenamen. Zoek samenwerking en overleg met de erfgenamen en voorkom verrassingen. In deze casus draait de executeur dus zelf op voor de kosten van de adviseur en de kosten van de kat. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Heb je vragen over het aanvaarden van de taak als executeur of heb je ondersteuning nodig bij het afwikkelen van een nalatenschap of zoek je een executeur om je eigen nalatenschap af te wikkelen? Neem dan contact met ons op via www.erfzaken.nl of bel ons op 055-302 02 02.


Comments


bottom of page