top of page

Nut en noodzaak van een notariële volmacht

De Notariële volmacht. Wat is de visie van Erfzaken op de inzet van dit rechtsgeldige instrument? Hans Bosch legt het graag uit: “Eigenlijk zou iedereen, ongeacht leeftijd, iemand notarieel moeten machtigen.”


Hans: “Eén van de speerpunten binnen onze dienstverlening is het begeleiden van relaties bij de vraag hoe zij goed om kunnen gaan met hun vermogen, speciaal met de focus op de overdracht op de volgende generatie. Bij wie hiervoor niets regelt, zal het moment van overlijden de overdracht van dit vermogen bepalen. Maar we attenderen er relaties altijd op dat zij bij leven kunnen schenken, binnen de regels van de wet. Echter, belandt een ouder onverhoopt in een verzorgingstehuis? Dat zal dit voor de komende generatie gekoesterde vermogen aangetast kunnen worden door de verplichte eigen bijdrage voor de verzorging. Erfzaken kan dit helpen voorkomen door relaties bij leven en welzijn een schenkingsplan te adviseren en voor hen vervolgens uit te voeren.”


Maak op tijd een schenkingsplan


Echter, als vader of moeder wilsonbekwaam wordt, bijvoorbeeld door Alzheimer, dan kan op dat moment niet meer een nieuw schenkingsplan in gang worden gezet. Hans: “In de ideale situatie wordt dit schenkingsplan bepaald en bekrachtigd terwijl vader of moeder nog over de volle geestelijke vermogens beschikt. Erfzaken adviseert relaties dan ook hier zo tijdig mogelijk actie op te ondernemen. Dit kan prima met de inzet van de zogeheten notariële volmacht.”


Geef op tijd een notariële volmacht af


Het welgemeende advies van Erfzaken? Hans: “Stap als ouder met vermogen naar de notaris en leg vast in een notariële volmacht dat als jij wilsonbekwaam wordt, iemand anders namens jou besluiten kan en mag nemen en dus ook namens jou kan en mag schenken. Overigens, hierin zijn allerlei soorten besluiten op te nemen, niet alleen van financiële aard. De eerst gevolmachtigde is meestal de langstlevende partner. Is die er niet? Dan worden vaak één of zelfs twee van de kinderengevolmachtigd.”


Een veelvoorkomend voorbeeld


Een veelvoorkomende situatie waarbij de notariële volmacht een positieve en doorslaggevende rol speelt, is bij huizenbezit en uiteindelijk de verkoop. Hans legt uit: “Stel, vader komt in een verzorgingstehuis en moeder wil het huis verkopen. Ligt de notariële volmacht er dan niet? Dan kan eenvoudigweg het huis niet worden verkocht anders dan na het moment waarop vader overlijdt. Of, en dit is een lastige route, de nog wilsbekwame partner moet een onder bewindstelling van vader vragen bij de rechter. Die wordt weliswaar bijna altijd toegekend, maar toch is dit een omslachtige route. Ligt er een notariële volmacht die is opgemaakt terwijl vader nog wilsbekwaam was? Dan tekent moeder bij de verkoop voor haar deel en namens haar inmiddels wilsonbekwame echtgenoot voor zijn deel.”


Moment van overlijden: notariële volmacht eindigt


De notariële volmacht geldt dus puur voor de periode dat je nog in leven bent, maar wilsonbekwaam. Hans: “De volmacht eindigt van rechtswege bij het overlijden van de persoon in kwestie. De erven treden dan in de rechten van de overledene en er wordt een executeur testamentair aangesteld die namens de erven de nalatenschap afwikkelt. Bij voorkeur is dit een derde instantie, onafhankelijk werkend van de nabestaanden.”


In elke levensfase een nuttig idee


Erfzaken ziet gelukkig een toenemende inzet van de notariële volmacht bij ouderen. Hans: “Tegelijkertijd adviseert Erfzaken dat iederéén, ongeacht leeftijd, een volmacht verstrekt, bijvoorbeeld aan een partner. Ook op je 30ste kun je een hersenbloeding krijgen of door een ongeluk in coma raken. Een notariële volmacht is dus in elke levensfase een nuttig idee.”


Misbruik voorkomen


Helaas is ook de notariële volmacht een bron van misbruik, in sommige situaties. Hans: “Dit is te ondervangen door niet één, maar twee personen een notariële volmacht te geven, zoals twee kinderen, of een kind en zijn of haar partner. Zij hebben het recht elkaar te controleren. Ook kunnen twee gevolmachtigden onder toezicht staan van een derde.”


Wil jij meer weten?

Neem gerust contact op met Erfzaken. We zijn je graag vriendelijk en vakkundig van dienst.


Comments


bottom of page