Danny’s vader is in 2000 op jonge leeftijd overleden. Danny en zijn zus Sonja hebben destijds afgezien van de erfenis. Moeder Ineke is in 2020 overleden. Vader en moeder waren in gemeenschap van goederen gehuwd. Danny: “Er wordt een vraag gesteld over een overbedelingsschuld. Weten jullie wat daar mee bedoeld wordt? Mijn ouders hebben geen schulden?! Danny wordt doorverwezen naar Erfzaken en vraagt ons of wij eens mee willen kijken naar het opstellen van een aangifte erfbelasting.

Welke akten hebben wij nodig?
Wij vragen naar de verklaring van erfrecht, akte van verdeling en aangifte erfbelasting naar aanleiding van het overlijden van vader. Tevens vragen wij de concept aangifte erfbelasting en de meest recente aangifte inkomstenbelasting. Zoals het zo vaak gaat krijgen we het volgende antwoord: “ Alles is naar moeder gegaan we hebben destijds verder niets geregeld”.  Wonder boven wonder ontvangen we wel een aangifte erfbelasting die destijds werd ingediend. Ook krijgen wij de gevraagde concept aangifte erfbelasting en de meest recente aangifte inkomstenbelasting.

Het vermogen van moeder
Het vermogen van moeder bestond uit een banksaldo van € 400.000 dat is gevormd door de verkoop van de woning (netto opbrengst) € 340.000 en spaartegoeden ten bedrage van € 70.000. De uitvaartkosten waren € 10.000. Danny heeft al uitgerekend dat er in totaal € 46.277 erfbelasting is verschuldigd over een nalatenschap van € 400.000.

Hoe stellen wij de erfenis van vader vast?
Uit onze Quick scan blijkt dat tot het vermogen van Ineke nog een overbedelingsschuld behoort. Het vermogen van vader en moeder bedroeg namelijk volgens de destijds ingediende aangifte erfbelasting € 300.000. Er was geen testament opgemaakt. Er is aangifte erfbelasting gedaan waarbij er voor Danny en Sonja rekening is gehouden met een verkrijging van
€ 50.000. Moeder heeft de erfbelasting ad € 3.000 per persoon blijkbaar voorgeschoten. Danny en Sonja weten niet meer precies wat er destijds werd afgesproken.

Omdat Danny en Sonja daadwerkelijk ieder € 50.000 hebben verantwoord en geen lager bedrag concluderen wij dat er destijds daadwerkelijk 6% samengestelde rente werd afgesproken. Als er een lager rentepercentage zou zijn afgesproken dan was het aangegeven erfdeel van Danny en Sonja namelijk lager geweest!

De schuld van moeder
Het feit dat moeder een schuld aan Danny en Sonja had was niet bekend. Maar hij is er wel. Sterker nog die schuld 2 * € 47.000 (€ 50.000 – € 32.000) is gedurende 20 jaar lang opgerend met een percentage van 6%. In totaal bedraagt die schuld nu (afgerond) € 150.000. De nalatenschap van moeder wordt dus € 150.000 lager.

De woning in de nalatenschap
Vervolgens constateren wij dat de woning een WOZ-waarde had per 1-1-2018 van € 310.000. Op het moment van overlijden behoorde dus niet de geldsom tot de nalatenschap maar de woning. Die woning mag tegen de WOZ-waarde in de aangifte erfbelasting worden opgenomen. Dat betekent dat de nalatenschap van moeder € 30.000 lager wordt.

De verschuldigde erfbelasting
Wij berekenen de verschuldigde erfbelasting over een erfenis van € 220.000 (€ 400.000 -€ 150.000-
€ 30.000).  Danny en Sonja zijn ieder een bedrag verschuldigd van € 8.905. In totaal € 17.811.

Opbrengst van de Quick scan
Ons advies levert Danny en Sonja gezamenlijk een belastingbesparing op van € 28.466
(€ 46.277 – € 17.811).

Moraal van het verhaal
Het is belangrijk om bij de afwikkeling van de eerste nalatenschap goed vast te leggen hoe die nalatenschap is vastgesteld en verdeeld. In deze casus hadden wij het “geluk” dat er nog een aangifte erfbelasting van vader was waaruit wij pleitbare conclusies konden trekken.

Als wij de aangifte erfbelasting van vader niet hadden gehad en uit hadden moeten gaan van een rente van 0% over de overbedelingsschuld dan was de nalatenschap dus € 150.000 hoger geweest.
De verschuldigde erfbelasting was dan ruim € 23.500 hoger geweest.

Advies
Dus wikkel ook na het overlijden van de eerste ouder de nalatenschap af! Ook al lijkt het of de langstlevende gewoon alles “verkrijgt”, het is van groot belang om de erfdelen van de kinderen vast te leggen. Meer weten? Erfzaken legt het u graag uit.

Gratis quickscan bij overlijden eerste ouder
Na het overlijden van de eerste ouder gebeurt er meestal niets met de erfenis; men denkt meestal ten onrechte dat dit niet nodig is omdat de langstlevende toch alles krijgt. Voorkom problemen en bespaar (erf)belasting door ook die nalatenschap af te wikkelen! Neem voor
1 juni 2020 contact met ons op en profiteer van ons aanbod:
een gratis quick scan nalatenschapsafwikkeling.

Vul ons aanmeldformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op: https://www.erfzaken.nl/erfzaken-quickscan/

Gerelateerde blogs:

https://www.erfzaken.nl/wikkel-ook-na-het-overlijden-van-de-1e-ouder-de-nalatenschap-af/

https://www.erfzaken.nl/wikkel-na-het-overlijden-de-nalatenschap-af-vruchtgebruik/

https://www.erfzaken.nl/wikkel-na-het-overlijden-de-nalatenschap-af-tweetrap/