top of page

Het verdelen van de erfenis

Erfzaken is gespecialiseerd in het afwikkelen van de erfenis. Dat doen wij op verschillende manieren. Het kan zijn dat wij gevraagd worden om executeur te zijn. Wij hebben dan de volledige regie om de erfenis, samen met de erfgenamen, af te wikkelen. Het kan zijn dat een executeur ons vraagt om te ondersteunen bij de afwikkeling van de nalatenschap. Ook is het mogelijk dat wij – al dan niet op verzoek van de rechtbank – de nalatenschap formeel afwikkelen.


Het verdelen van een erfenis is ingewikkeld

Op het internet is veel informatie te vinden over het afwikkelen van een erfenis. De gemiddelde burger is op basisniveau best wel juridisch onderlegd. De Nederlander is ondernemend. Het afwikkelen van een nalatenschap wordt doorgaans als duur ervaren en lijkt in sommige gevallen eenvoudig. Al met al ingrediënten die er toe leiden dat veel mensen vinden dat zij die nalatenschap zelf wel kunnen afwikkelen. Niets is minder waar. Het verdelen van een erfenis kan zeer ingewikkeld zijn. Maar zelfs bij de meest eenvoudige afwikkeling van de erfenis wordt stelselmatig een grote fout gemaakt. Het niet compleet afwikkelen van de nalatenschap.


Voorkom problemen bij de afwikkeling van een nalatenschap

Het meest gaat het fout in de dossiers waarbij in het verleden al een overlijden plaatsvond. De erfenis al reeds werd verdeeld maar niets werd vastgelegd over die verdeling. De kinderen hebben respect voor hun ouders en bemoeien er zich meestal niet mee. De erfenis gaat toch naar de langstlevende! Op het moment dat de langstlevende komt te overlijden, en wij worden ingeschakeld, blijkt er vaak geen vastlegging en geen enkele wetenschap te zijn van het feit of de kinderen een vordering op de langstlevende hebben. Voor je het weet wordt er twee keer erfbelasting betaald of worden fiscale mogelijkheden bij de afwikkeling van de tweede nalatenschap onbenut gelaten.


Samengestelde gezinnen

Vooral in de dossiers waarbij de langstlevende een nieuwe partner treft ontstaan er problemen. Die langstlevende kan gaan samenwonen of in het huwelijk treden, de nieuwe partner kan als erfgenaam benoemen en als die partner ook nog kinderen heeft dan zijn er volop tegenstrijdige belangen in één dossier. Wat gebeurd er allemaal met de centjes van de overleden ouder, gaan de stiefkinderen er niet van profiteren. Er is vaak veel onduidelijkheid en meestal weinig vertrouwen.


Quickscan

Om de problemen bij de afwikkeling van de nalatenschap te voorkomen is het verstandig om na het overlijden van de eerste ouder de erfenis volledig af te wikkelen. Stel vast wat de vordering van de kinderen op de langstlevende ouder is en of die vordering rente draagt of niet en zo ja hoeveel! Door onze ervaring is het voor ons doorgaans eenvoudig om snel vast te stellen wat er nu wel of niet is geregeld.


Neem contact met ons op via het contactformulier en profiteer van ons aanbod om een gratis Quickscan nalatenschapsafwikkeling te laten maken.

Geef aan dat u gebruik wil maken van een Quickscan en wij geven door wat we precies van u nodig hebben. Vervolgens ontvangt u van ons een kort verslag met onze bevindingen.


コメント


bottom of page