top of page

Wikkel na het overlijden de nalatenschap af: Tweetrap

Er is door Laura een kennismakingsgesprek gemaakt met potentiële klant Bram. Zijn vader en moeder zijn beide overleden. Zijn moeder ongeveer 10 jaar geleden en zijn vader onlangs in 2020. Bram is executeur. Er zijn in totaal vier kinderen. Vader en moeder waren in gemeenschap van goederen gehuwd. Bram heeft een tas vol spullen meegenomen. Van de Belastingdienst heeft hij bericht gehad dat hij geen aangifte erfbelasting hoeft te doen. Omdat hij gelezen heeft dat hij als executeur aansprakelijk is komt hij voor de zekerheid toch maar even aan.

Testament In de testamenten van vader en moeder is een “tweetrap” opgenomen. In de volksmond noemt men dit ook wel het “radartestament”. Een radar testament zorgt er voor dat de kinderen (tijdelijk) onterfd worden. De langstlevende hoeft bijna nooit erfbelasting te betalen. De kinderen krijgen bij het overlijden van de langstlevende twee nalatenschappen. Zij erven als verwachter namelijk alsnog van degene die als eerste overlijdt. Best wel ingewikkeld. Een cijfervoorbeeld zal een en hierna verduidelijken.

Vermogen van moeder De erfenis van moeder is naar vader gegaan onder de ontbindende voorwaarde dat bij zijn overlijden haar nalatenschap alsnog aan de kinderen, onder opschortende voorwaarde dus, toekomt. Vanwege de hoge partnervrijstelling erfbelasting is in 2010 over de nalatenschap van moeder geen erfbelasting verschuldigd geweest. Een aangifte erfbelasting is daarvan niet meer aanwezig. “We hebben destijds niets gedaan omdat er geen erfbelasting verschuldigd was”. Op basis van een door Bram opgesteld overzicht blijkt het vermogen van moeder bij haar overlijden ongeveer € 200.000 te zijn geweest. Dit vermogen werd echter niet afzonderlijk geadministreerd. Dat had wel gemoeten.

Vermogen van vader Uit de aangifte inkomstenbelasting 2019 van vader blijkt dat het vermogen van vader nog ongeveer € 300.000 bedroeg. Een woning met een WOZ-waarde van € 290.000 en € 10.000 spaargeld. Vaststellen nalatenschappen In gezamenlijk overleg met alle erfgenamen stelt Bram de nalatenschappen van vader en moeder respectievelijk vast op een bedrag van € 100.000 en € 200.000. De erfdelen bedragen per kind respectievelijk € 25.000 en € 40.000. Ieder kind heeft nu recht op twee keer de vrijstelling erfbelasting.

Twee aangiften erfbelasting Het is spijtig om Bram teleur te moeten stellen. De belastingdienst zit er naast er moet wel een aangifte erfbelasting worden ingediend. Dat staat ook in de kleine lettertjes in de toelichting bij de aanslag. “Als u constateert dat er erfbelasting verschuldigd is dan bent u verplicht om alsnog te verzoeken een aangifte erfbelasting uit te reiken”. In dit geval moeten er zelfs twee aangiften erfbelasting worden ingeleverd. Dat gaan wij voor Bram en de overige erfgenamen verzorgen.

Nadelen tweetrapsmaking Bij een tweetrapsmaking is er nagenoeg geen mogelijkheid om flexibele keuzes bij overlijden te maken. Vrijwel altijd levert het een hoger bedrag aan verschuldigde erfbelasting op. Zeker wanneer de langstlevende substantieel langer leeft dan degene die als eerste sterft. Deze testamentsvorm leidt daarnaast tot administratieve overlast en ook extra kosten bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Advies Blijkt bij een voorbereiding van een nalatenschap dat de afwikkeling van een nalatenschap na het overlijden van de eerste ouder niet is gebeurd dan proberen wij dit alsnog te reconstrueren. Als we betrokken zijn bij de afwikkeling van de nalatenschap van de eerste ouder, doen we dit sowieso. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met ons.

Gratis quickscan na overlijden eerste ouder. Na het overlijden van de eerste ouder gebeurt er meestal niets met de erfenis; men denkt meestal ten onrechte dat dit niet nodig is omdat de langstlevende toch alles krijgt. Voorkom problemen en bespaar (erf)belasting door ook die nalatenschap af te wikkelen! Neem voor 1 juni 2020 contact met ons op en profiteer van ons aanbod: een gratis quick scan nalatenschapsafwikkeling.

Vul via de link het contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op: https://www.erfzaken.nl/erfzaken-quickscan/

Gerelateerde blogs:


Comments


bottom of page